Васін Віктор Віталійович

        –   08.09.1949 р.н.
        –   Закінчив Дніпродзержинський індустріальний інститут в 1972 р.
             зі спеціальності «Обробка металів тиском»
        –   Займає посаду Директор технікуму з 30.08.2002 р.
        –   Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».
      

          

 

 


 

       Березанська Оксана Миколаївна

       –   03.05.1976 р.н.
       –   Закінчила НМетАУ в 2000 р. зі с пеціальності            
       «Хімічна технологія тугоплавких металів і силікатів».
       –   В 2003 р. закінчила НМетАУ зі спеціальності
       «Економіка підприємства».      
       –   Займає посаду заступника директора з 05.10.2011 р.       
       –   Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».
      

 

 


 

       Загубіженко Лариса Михайлівна

       –   23.07.1948 р.н.
       –   Закінчила ДНМАУ в 1973 р. зі спеціальності
            Хімічна технологія кераміки та вогнеупору».
       –   Займає посаду методиста технікуму з 05.10.2011 р.
       –   Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».
    

 

 


 

        Касьяненко Олена Вікторівна

       –   03.11.1970р.н.
       –   Закінчила ДДУ в 1992 р. зі спеціальності            
          «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі».
       –   Займає посаду зав. хіміко-технологічним
       відділенням з 01.03.2016 р.        
       –  Кваліфікаційна категорія «Викладач вищої категорії»,     
          «Викладач методист».
     

     


 

        Загубіженко Ульяна Володимирівна

       –   20.03.1981 р.н.
       –   Закінчила Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів
            промисловості зі спеціальності «Спеціаліст екології», в 2000 р.
       –   Посада зав. металургійним відділенням з 06.10.2011 р.
       –   Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст I категорії»
     

 

 


 

       Господинько Григорій Іванович

       –   14.11.1937 р.н.
       –   Закінчив Ждановський металургійний інститут
       –   Займає посаду заст. директора з навчально-виробничої
            роботи з 01.09.2016 р.
       –   Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст I категорії».
    

 

 

 


 

       Таранець Сергій Миколайович

       –   13.07.1972 р.н.
       –   Закінчив ДНМАУ в 2006 р. зі спеціальності
            «Обробка металів тиском».
       –   Займає посаду заст. директора з АГР з 23.08.2011 р.
       –   Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»