Наша адреса: Новомосковський коледж Національної металургійної академії України, вул. Г. Зелінського, 16, м. Новомосковськ, 51200, Україна

Телефони для довідок:

068-952-86-69

Новомосковський коледж НМетАУ  здійснює прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на наступні конкурсні пропозиції
1.    Металургія (Обробка металів тиском)
2.    Галузеве машинобудування (Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств)
3.    Прикладна механіка (Зварювальне виробництво)
4.    Хімічні технології  та інженерія (Виготовлення емальованих виробів)

ВСТУП 2019. Строки вступної кампанії для вступників на основі базової загальної середньої освіти (БЗСО) 9 класів, освітньо – кваліфікованого рівня «Кваліфікований робітник» за денною формою здобуття освіти

Терміннавчання 3 роки 10 місяців

ВСТУП 2019.  Для вступників на основі повної  загальної середньої освіти (ПЗСО) 11 класів за денною формою навчання

Терміннавчання 2 роки 10 місяців

Вступник подає такі документи:
 
•    Документ про освіту в оригіналіта  3копії;
•    Медичнудовідку за формою 086-У та 2 копії;
•    ID паспорт та 3 копії;
•    Довідка з місцяпроживання;
•    3 копіїідентифікаційного коду;
•    6 фотокартокрозміром 3х4 см
•    Характеристика (для юнаків) та 2 копії;
•    Лист здоров'я;
•    Карта профілактичнихщеплень та 2 копії

Перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання в НК НМетАУ в  2019 р. для здобутті освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі БЗСО (9 класів)

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання в

НКНМетАУ в  2019 р. для здобутті освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

на основі ПЗСО (11 класів)

Зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО 2017, 2018, 2019 років

Порядок обчислення  конкурсного балу БЗСО (9 КЛАСІВ)

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

Квота 1 – 10% від загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями.

Квота 2 – 20 % від загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями.