В середині 60-х років у містах Новомосковську та Павлограді набуває широкого розвитку металургійна та машинобудівна промисловість. Це викликало потребу   в підготовці місцевих кадрів з відповідними вимогами до них.

 

Наказом Міністерства чорної металургії України від 10 липня 1967р. № -224 та наказом по Управлінню кадрів навчальних закладів Міністерства чорної металургії  №-44 від 27 липня 1967 року було створено Новомосковський металургійний технікум. Технікум готував студентів за такими спеціальностями:

  • Прокатне виробництво; 
  • Технологія зварювального виробництва;                                                       
  • Неметалеві захисні покриття;                                                                          
  • Обладнання заводів чорної металургії;                                                  
  • Електрообладнання промислових підприємств.

В 1997 році Постановою Кабінету Міністрів України Новомосковський металургійний технікум введений до складу Державної металургійної академії України як структурний підрозділ; в 1999 році металургійній академії було присвоєно статус Національної.

 

Зараз Новомосковський технікум Національної металургійної академії України веде підготовку фахівців з вищою освітою на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 508009 засвідчує право технікуму на впровадження освітньої діяльності за напрямами та спеціальностями акредитованими за І рівнем, а саме:

 

6.050401 Металургія

 

5.05040106 «Обробка металів тиском»

 

6.050502 Інженерна механіка

 

5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

 

6.051301 Хімічна технологія ті інженерія 

 

5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

6.050504 Зварювання

 

5.05050401 «Зварювальне виробництво»

 
 
 

Підготовка фахівців на денній формі навчання ведеться за рахунок коштів Державного бюджету (студенти отримують стипендію)

Контингент студентів складає 436 чоловік.

 

Педагогічною діяльністю займається 46 штатних викладача, з них:

 

 18 викладачів з вищою категорією

 13 викладачів І категорії

   8 викладачів II категорії

   7 спеціалістів

 

Технікум розташований у навчальному комплексі, який складається

  • навчального корпусу;
  • корпусу майстерень;
  • актового залу;
  • спортивного і двох тренажерних залів

В технікумі створені належні умови для навчання, праці, побуту та відпочинку колективу. В навчальному корпусі розташовано 19 лабораторій, 24 кабінети, комп'ютерний клас, бібліотека з читальним залом, медичний пункт, буфет. Всі лабораторії та кабінети оснащені обладнанням, моделями, стендами, макетами, технічними засобами навчання.

 

Студенти всіх спеціальностей забезпечені місцями виробничої практики на підприємствах міст Новомосковська та Дніпропетровська.

 

90% випускників працевлаштовуються на підприємствах регіону.

Більше 50% випускників зараховується на 3-й курс Національної металургійної академії України (на денну та заочну форму навчання). 06.07.2017 р. рішенням Вченої ради Національної металургійної академії України протоколом № 6 Новомосковський технікум Національної металургійної академії України перейменований у Новомосковський коледж Національної металургійної академії України.