fon

14.03.2016 року  з 8.00-9.20 проводилась  олімпіада серед студентів груп ТОРО-15-1/9, ТОРО-15-2/9,  ВПМ-14 в аудиторії

«Загальної хімії». Проводила олімпіаду викладач хімії вищої категорії Вдовіченкова Галина Іванівна.

           Мета проведеного заходу – виявити рівень засвоєних знань з предмету «Хімія» (уміння розв’язувати розрахункові  задачі, написання хімічних рівнянь

в молекулярній та іонній формах, написання окисно-відновних рівнянь, здійснювання хімічних перетворень, навчитися застосовувати отримані знання з предмету на практиці.

 

          Переможці олімпіади:

                     I місце – Тихоненко Максим,  група ТОРО-15-2/9, 

                     II місце – Зябрєв Максим, група ТОРО-15-1/9, 

                     III місце – Ягодка Марія, група ВПМ-14.