fon

П Е Р Е Л І К
 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в Новомосковському технікумі НМетАУ:

 
  Напрям підготовки  Код напряму

Назва спеціальності за

освітньо-кваліфікаційним рівнем

молодшого спеціаліста

Код спеціальності

Металургія

6.050401

Обробка металів тиском

Обсяг державного замовлення - 25

5.05040106

Інженерна механіка

6.050502

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

Обсяг державного замовлення - 50

5.05050205

Зварювання

6.050504

Зварювальне виробництво

Обсяг державного замовлення - 25

5.05050401

Хімічна технологія

6.051301

Виготовлення виробів і покрить з полімерних матеріалів

Обсяг державного замовлення - 25

5.05130107