ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог

державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

структурного підрозділу: «Новомосковський коледж Національної металургійної академії України»   посилання

_______________________________________________________________________________________________