ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем

повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

структурного підрозділу : Новомосковського коледжу Національної металургійної академії України  посилання

____________________________________________________________________________________________________