img
Наші студенти
Гордість країни

Спеціальності

img

Хімічна технологія та інженерія

використовує знання з різних розділів хімії (загальної, неорганічної, органічної, фізичної та багатьох інших хімій), фізики, механіки, економіки.

img

Галузеве машинобудування

спеціальність широкого профілю, яка дозволить Вам в межах НК НМетАУ навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем.

img

Металургія

наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей.

img

Прикладна механіка

надає можливість майбутньому фахівцю працювати як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, але і за її межами.

img

Ми пропонуємо

Підготовка фахівців на денній формі навчання ведеться за рахунок коштів Державного бюджету (студенти отримують стипендію). Контингент студентів складає 436 чоловік. Педагогічною діяльністю займається 46 штатних викладача, з них: 18 викладачів з вищою категорією 13 викладачів І категорії 8 викладачів II категорії 7 спеціалістів Технікум розташований у навчальному комплексі, який складається • навчального корпусу; • корпусу майстерень; • актового залу; • спортивного і двох тренажерних залів В технікумі створені належні умови для навчання, праці, побуту та відпочинку колективу. В навчальному корпусі розташовано 19 лабораторій, 24 кабінети, комп'ютерний клас, бібліотека з читальним залом, медичний пункт, буфет. Всі лабораторії та кабінети оснащені обладнанням, моделями, стендами, макетами, технічними засобами навчання. Студенти всіх спеціальностей забезпечені місцями виробничої практики на підприємствах міст Новомосковська та Дніпропетровська. 90% випускників працевлаштовуються на підприємствах регіону.

Наші студенти

Свята та екскурсії